Doorstroom in de keten – Herstart Regionaal Crisisteam

Herstart Regionaal Crisisteam

Voor een snellere doorstroom van oudere patiënten die wachtten op een kortdurende zorg-/revalidatieplek, werd aan het begin van de coronacrisis – in opdracht van het ROAZ/RONAZ – een Regionaal Crisisteam ingezet. Vanwege oplopende aantallen coronapatiënten in de ziekenhuizen, is dit team sinds 1 december 2021 weer opgestart. Door samenwerking tussen ConForte en de ziekenhuizen heeft deze herstart in korte tijd operationeel kunnen worden. Het Regionaal Crisisteam zet zich iedere dag weer in voor efficiënte en passende behandeling van aanmeldingen voor kortdurende (revalidatie)zorg.

Mooi is dat nu niet alleen klantadviseurs van de verschillende VVT-organisaties deelnemen, maar dat ook de transferafdelingen van de ziekenhuizen actief betrokken zijn. Op deze manier ontstaat meer kruisbestuiving, waardoor beide domeinen van elkaar kunnen leren, relaties kunnen opbouwen en elkaars context beter begrijpen.

Valerie Broek, transferverpleegkundige bij het Erasmus MC, is enthousiast over de samenwerking: “Je ziet hoe ze bij de VVT hun best doen om iemand op de juiste plek te krijgen, en hoe transparant en zorgvuldig er wordt omgegaan met de wachtlijsten en plekken die er zijn. Het is nu echt een gezamenlijke opgave: iedereen voelt zich verantwoordelijk om passende oplossingen te vinden.”

Door haar inzet bij het crisisteam is Valerie anders naar haar eigen werk gaan kijken: “Ik heb geleerd welke informatie een VVT-instelling nodig heeft van het ziekenhuis. Er komt echt veel bij kijken. Ik probeer nu zelf ook aan m’n collega’s mee te geven hoe belangrijk het is dat onze aanmeldingen volledig zijn. Niet alleen op medisch gebied, maar bijvoorbeeld ook informatie over de thuissituatie voor opname.” Valerie hoopt dat een dergelijke samenwerking in de toekomst blijft bestaan: “Over de manier waarop moet nog wel nagedacht worden. Maar ik hoop zeker dat we de samenwerking met elkaar blijven opzoeken.”

Door de betrokken partijen zal de komende maanden gekeken worden of deze regionale coördinatie inderdaad niet alleen tijdens crisis, maar ook op de lange termijn duurzaam in de regio ingezet kan worden. Bezien vanuit de kracht van samenwerking een goede ontwikkeling!