Integrale zorg thuis – Subacute Zorgstraat voor kwetsbare ouderen

Subacute Zorgstraat voor kwetsbare ouderen

Op verschillende plekken in de regio ontstaan er vanuit pilots Subacute Zorgstraten voor thuiswonende ouderen die door een dreigende crisissituatie wel hulp nodig hebben, maar niet per se gebaat zijn met behandeling op de spoedeisende hulp of opname in het ziekenhuis of een VVT-instelling. Verschillende domeinen, zoals ouderenzorg, huisarts en welzijn, werken hierin samen aan integrale diagnostiek waardoor de oudere beter en sneller geholpen worden. Deze vorm van ziekenhuisverplaatste zorg (ook wel anderhalve lijnszorg) draagt er ook aan bij dat kwetsbare ouderen langer thuis kunnen blijven wonen en de zorg toegankelijk blijft.


Subacute Zorgstraat in het Maasstad Ziekenhuis

De eerste subacute zorgstraat in de regio opende onlangs haar deuren in het Maasstad Ziekenhuis en komt voort uit een samenwerking tussen Aafje, PIT 010 en de Geriatrie poli van het Maasstad Ziekenhuis. De verwijzing naar de Subacute Zorgstraat gaat via de huisarts, die de Aafje verwijslijn belt en overlegt of de patiënt in aanmerking komt voor hulp in de zorgstraat. Vaak hebben deze ouderen een combinatie van lichamelijke, geestelijke, verstandelijke of sociale problemen. Een kleine verstoring, bijvoorbeeld te weinig drinken bij warm weer, kan dan door de opeenstapeling van problemen toch leiden tot een crisissituatie. Het doel van de Subacute Zorgstraat is om vroegtijdig in te grijpen en ervoor te zorgen dat de patiënt de juiste zorg op de juiste plek krijgt.

Je leest hier het complete artikel over de Subacte Zorgstraat in het Maasstad Ziekenhuis.

Vanuit het programma SVKO010 maken we de verbinding tussen de lopende pilots. We organiseren in samenwerking met ConForte Innovatielab sessies waarin de deelnemers delen waar ze staan in het implementatieproces en van elkaar kunnen leren. Wat zijn de werkende elementen? Hoe los je bepaalde knelpunten op? En hoe zorg je voor een goede borging van het project? Zodat er straks in Rotterdam verschillende succesvolle Subacute Zorgstraten zijn waar kwetsbare ouderen terecht kunnen.