Fundis

 

Fundis is een organisatie uit Gouda met een netwerk van bedrijven die actief zijn in de zorg. De bedrijven zetten zich dagelijks in om hoogwaardige en vooral passende zorg en diensten aan te bieden voor gezondheid en welbevinden aan de groeiende groep chronisch zieken en kwetsbare ouderen. 

Veranderende zorgvraag
Door vergrijzing en het langer thuis blijven wonen van ouderen neemt de behoefte aan zorg en ondersteuning toe, terwijl het aantal verzorgenden en verpleegkundigen beperkt blijft. Dit vraagt om meerdere en vooral ook andere oplossingen. Fundis speelt graag tijdig en flexibel in op de veranderende (zorg)vraag. Dit doen we met bestaande producten en diensten, door het (verder) ontwikkelen van producten en diensten en door intensief samen te werken met (keten)partners.
Fundis is actief in een deel van Zuid-Holland waaronder ook in Rotterdam en Capelle aan den IJssel.

De State Hillegersberg
Binnen locatie de State Hillegersberg, gelegen aan de Van Beethovenlaan 60, wordt revalidatie, behandeling en langdurige somatische zorg aangeboden aan inwoners van Rotterdam en omgeving. De Fundis bedrijven Transmitt revalidatie, Goudenhart en WelThuis zijn er actief. Het pand de State Hillegersberg voldoet echter niet meer aan de wensen en eisen die heden ten dage gelden. Om de locatie toekomstbestendig te maken, wordt het huidige pand volledig gerenoveerd. De werkzaamheden starten naar verwachting in de loop van 2019 en worden gefaseerd uitgevoerd, zodat de zorg doorgang blijft vinden.

Havenpolikliniek
Op de 4de etage van het voormalige Havenziekenhuis aan het Haringvliet 2 is Zorgpension Rotterdam gevestigd. Er zijn ruim 20 eerstelijnsbedden beschikbaar. Zorgpension biedt een tijdelijk compleet verzorgd en gastvrij verblijf aan iedereen die na een operatie of ziekte wil herstellen. Ook mensen die tot rust willen komen wanneer het thuis even niet meer gaat, kunnen er terecht. Zorgpension werkt nauw samen met de partnerziekenhuizen in de Havenpolikliniek en met huisartsen en andere betrokken zorgverleners.

Capelle aan den IJssel
Ook in Capelle aan den IJssel is een locatie van Zorgpension te vinden. Aan de Steenloperstraat zijn  20 plaatsen beschikbaar voor tijdelijk verblijf. Daarnaast zijn Vierstroom Zorg Thuis en Vierstroom Verpleeg Thuis in Capelle actief met respectievelijk wijkverpleging en verpleeghuiszorg aan huis. In de wijk Oostgaarde is WelThuis De Meridiaan gelegen. In dit appartementencomplex wonen 18 mensen met dementie. Iedere bewoner huurt bij de woningbouwvereniging een eigen appartement van ongeveer 25m² en kan gebruikmaken van gemeenschappelijke ruimten.

www.fundis.nl
www.destate.nl