Zellingen

Zorg op z'n zorgzaamst

 

De Zellingen
De Zellingen is een organisatie met en breed scala aan zorg- en dienstverlening: een thuiszorgorganisatie, twee verpleeghuizen, twee zorgcentra, een afasiecentrum en dagactiviteiten. Persoonlijk contact, optimalisering van levenskwaliteit, begeleiding van de klanten bij het houden van regie op het eigen leven en het nakomen van gemaakte afspraken zijn hierbij van groot belang. De Zellingen biedt zorg, advisering, behandeling, begeleiding en huisvesting aan mensen die hiervoor een indicatie/beschikking hebben.

Cliënten
Iedereen die zorg of ondersteuning nodig heeft, is van harte welkom bij De Zellingen. Het gevarieerde zorgpakket is gebaseerd op individuele zorgvragen. Door de bijzondere samenwerking binnen De Zellingen krijgt de cliënt zorg op die locatie waar dit voor hem het meest geschikt is; afhankelijk van de zorgvraag kan dit bij de cliënt thuis zijn of in één van de locaties van De Zellingen.

Medewerkers
Medewerkers werken veelal in multidisciplinaire teams waarin samenwerking een gegeven is. De organisatie is transparant, zodat medewerkers weten wat van hen wordt verwacht. Van de medewerkers verwacht De Zellingen deskundigheid en dat zij met collega’s willen en kunnen samenwerken. Daarnaast wordt van hen verwacht dat ze flexibel zijn en echte aandacht geven aan onze cliënten.