Zellingen

Zorg op z'n zorgzaamst

 

“Als het leven verandert en er zorg en ondersteuning nodig is, zijn wij er ook op de moeilijke momenten. Wij willen dat alles wat we doen en laten bijdraagt aan het blijven ervaren van geluksmomenten.”

De Zellingen
Ouderen, hun familie en mantelzorgers die zorg en/of ondersteuning nodig hebben kunnen terecht bij De Zellingen. Met een gevarieerd zorgpakket proberen we aan de behoeften en wensen van onze cliënten te voldoen. De Zellingen biedt op vijf locaties zorg, advisering, behandeling, begeleiding en huisvesting. Daarnaast biedt de organisatie thuiszorg en ontmoeting & dagactiviteiten. Getroffenen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH) kunnen terecht bij het regionale hersenletselcentrum van De Zellingen, te weten het Afasiecentrum Rotterdam e.o.

De cliënt krijgt zorg op die plek waar dit voor hem of haar het meest geschikt is; afhankelijk van de zorgvraag kan dit bij de cliënt thuis zijn of in één van de locaties van De Zellingen. Persoonlijk contact, optimalisering van levenskwaliteit, begeleiding van de cliënten bij het houden van regie op het eigen leven en het nakomen van gemaakte afspraken leiden tot het creëren van geluksmomenten.

Medewerkers
Medewerkers werken veelal in multidisciplinaire teams waarin samenwerking een gegeven is. Medewerkers worden uitgedaagd om vanuit hun vakmanschap de zorg en ondersteuning te bieden. We verwachten van onze medewerkers dat  ze leren en ontwikkelen, ze zich  afstemmen op anderen (échte aandacht geven), doen wat ze zeggen en zeggen wat ze doen, proactief speelruimte benutten, vanuit de missie sturen op doelen, reflecteren en hun eigen talenten benutten.

Website:
www.zellingen.nl