ROTTERDAM, 16 oktober 2023 – Een consortium van vooraanstaande zorginstellingen binnen ConForte heeft in nauwe samenwerking met zorgkantoor Zilveren Kruis een ambitieuze transitieagenda onthuld voor de komende jaren, gericht op het waarborgen van toegankelijke ouderenzorg in de regio.

Deze gezamenlijke inspanning resulteerde in een transitieagenda die een heldere toekomstvisie schetst voor de ouderenzorg in de regio. De agenda onderstreept de cruciale rol van samenwerking en innovatie om de zorg toegankelijk te houden voor de groeiende populatie ouderen in onze regio.

Transitiemanager ConForte, Katja Smitskamp, sprekend namens de betrokken organisaties, benadrukt de kernboodschap van samenwerking: “Samenwerking is de sleutel. We gaan de ouderenzorg herdefiniëren en volledig inzetten op de regie en autonomie van ouderen, met ondersteuning van hun directe omgeving en de kracht van geavanceerde technologie.”

De VVT-organisaties voelen een diepe maatschappelijke verantwoordelijkheid om de meest kwetsbaren in de regio te voorzien van de juiste ondersteuning. Smitskamp vervolgt: “We zijn er voor de meest kwetsbaren en beloven dat we hen niet in de steek laten staan. Deze transitieagenda is ontworpen om ouderen in staat te stellen zo lang mogelijk veilig en aangenaam in hun eigen omgeving te leven, met volledige regie en autonomie, ondersteund door moderne technologie. We hanteren het principe ‘regionaal wat noodzakelijk is en lokaal wat mogelijk is’.”

De transitieagenda is opgebouwd rond de kernthema’s ‘zelf tenzij, thuis tenzij en digitaal tenzij’. Het doel is om de best practices optimaal te benutten, van elkaar te leren en grensoverschrijdend samen te werken. Samen bundelen ze hun krachten om toegankelijke ouderenzorg in de regio te waarborgen.

Dit initiatief belooft een positieve verschuiving in de ouderenzorg in de regio en illustreert de vastbeslotenheid van deze VVT-organisaties om te blijven investeren in kwaliteit van leven van ouderen. Samen bewegen ze naar een toekomst waar ouderen de zorg en ondersteuning krijgen die ze verdienen, met behoud van hun regie en autonomie. De kracht van regionale samenwerking en innovatie staat centraal in deze veelbelovende transitieagenda.