ZOrg aanvragen

Aanvragen voor zorg

Laurens_9044

Verwijshulp010 voor intramurale zorg

Het aantal (kwetsbare) ouderen stijgt. Hierdoor neemt de zorgvraag toe. Steeds meer zoeken verwijzers, zoals huisartsen en ziekenhuizen, naar de juiste plek (verpleeghuis, revalidatie) bij verschillende zorgorganisaties. De Rotterdamse zorgorganisaties, verenigd in samenwerkingsverband Conforte, hebben daarom de handen ineengeslagen en zijn gestart met het coördinatiepunt voor verwijzers; Verwijshulp010.

Clientgebonden zorg aanvragen

Client gebonden zorg kan aangevraagd worden bij de aangesloten leden.

Samen staan we sterker in een krachtig netwerk