Onze visie

Onze visie

Onze drijfveer is om de kwaliteit van ouderenzorg te waarborgen en te optimaliseren. Wij geloven dat samenwerking tussen organisaties een belangrijke kernwaarde is. Het doel van de samenwerking is om de huidige en toekomstige vraagstukken als het gaat om ouderen welke zorg behoeven in Rotterdam, Capelle aan den IJssel  en Krimpen aan den IJssel te ondersteunen.

Uitgangspunt is dat de kwetsbare oudere zoveel mogelijk de eigen regie op het leven behoudt voor zover dat mogelijk is binnen de mogelijkheden en beperkingen van cliënt, familie, mantelzorgers en zorginstellingen. Er zijn vele nieuwe ontwikkelingen zoals de veranderende vraag van de ouderen en technologie. Anderzijds ontstaan er ook de nodige knelpunten als toenemende (specialistische) zorgvraag en het gebrek aan voldoende zorgprofessionals. Daarnaast zijn de vraagstukken nog complexer gezien de kenmerken van een grote stad en specifiek Rotterdam, c.q. de grootstedelijke problematiek.

De leden van ConForte+ menen dat deze vraagstukken vragen om gecoördineerde inzet over organisaties en domeinen heen binnen de context van de mogelijkheden.

Laurens_8037_2

Zorgkloof anno 2022

Er is sprake van een zorgkloof. Er is door de toenemende vergrijzing en het steeds ouder worden van mensen sprake van een toenemende zorgvraag. Dit levert onder andere problemen ten aanzien van de betaalbaarheid van zorg. Daarnaast neemt de potentiële arbeidsmarkt af. Levert problemen op te aanzien de arbeidsmarkt.

Regiovisie

‘Samen Sterk naar de toekomst’ is een visiedocument aangaande de toekomst tot 2030 van de langdurige ouderenzorg (Wlz). De gedeelde beelden van de Rotterdamse zorgaanbieders en Zilveren Kruis Zorgkantoor zijn bijeengebracht. De aanbieders zijn verenigd in ConForte. ConForte is de brancheorganisatie van zorgondernemers op het terrein van verpleging, verzorging en thuiszorg in de regio Rotterdam, Capelle aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel. Het is een krachtig netwerk waarin de partijen kennis en kunde bundelen.

InnovatieTrajecten

ConForte houdt zich bezig met het verbeteren en stimuleren van ontwikkelingen in de ouderenzorg. Hieronder een aantal voorbeelden van de lopende projecten:

Innovatielab

Het Conforte Innovatielab ondersteunt (zorg)professionals van de ouderenzorg in de regio Rotterdam om zelf een transitie naar slimmere zorg te maken.
Lees meer

Wijkgericht werken

Door met elkaar de mensen in de wijk te kennen en daarbij de mogelijkheden die de wijk biedt, kunnen wij kwetsbare situaties en signalen benoemen.
Lees meer

Digitalisering en E-Health

Het project is bedoeld om de kennis van technologie en innovatie te vergroten en medewerkers mee te nemen en te ondersteunen.
Lees meer

Wonen met zorg

Samenwerking is een belangrijke voorwaarde. Op basis van gelijkwaardigheid, en vanuit verschillende disciplines en expertise gebieden.
Lees meer

Routekaart Capelle Krimpen

In 2022 hebben de VVT-organisaties in Capelle- en Krimpen aan den IJssel met partijen uit andere domeinen het samenwerkingsverband Capelle Krimpen Verbonden opgericht.
Lees meer

Samenwerkingsinitiatieven

Klik op de linkjes om meer te lezen over de verschillende samenwerkingen:
- Keten Samen voor kwetsbare ouderen 010
- De Rotterdamse Zorg
- Stedelijke Keten Dementie Rotterdam

Social Trial

De Sociale Benadering Dementie is opgezet vanuit de signalering dat er een kloof is tussen de behoeften van mensen met dementie (en hun naasten) en het aanbod van zorg en ondersteuning.
Lees meer

Anders Werven

Het aantal openstaande vacatures voor verzorgenden en verpleegkundigen is het afgelopen jaar met 43% toegenomen. Hierdoor zijn er nu per zorgprofessional die op zoek is naar een baan, vier vacatures beschikbaar.
Lees meer

Regionale academie informele zorg

Om een groeiende groep ouderen in de toekomst zorg te kunnen blijven bieden is meer personeel nodig. Dit is een grote uitdaging. Niet alle zorg en aandacht wordt gegeven door professionals.
Lees meer

Capaciteitsmanagement

Om aanbod en zorgvraag goed op elkaar af te stemmen heeft ConForte integraal capaciteitsmanagement ingericht, Verwijshulp010.
Lees meer

Spoedzorg Rotterdam

Wij zijn er als een cliënt in de avond, nacht of in het weekend onverwachts zorg nodig heeft.
Lees meer

Kwaliteitszorg met fitte medewerkers

Om kwalitatief goede en zinvolle zorg te kunnen leveren, is het belangrijk dat medewerkers goed voor zichzelf kunnen zorgen.
Lees meer

Procesinnovatie

Allerlei protocollen voor zorg- en ondersteunende processen die ooit zijn opgesteld vanuit de bureaucratie en de systeemwereld, houden de aandacht weg van waar het om gaat: de leefwereld van de cliënt.
Lees meer

Samen staan we sterker in een krachtig netwerk