Verwijshulp010

VerwijsHulp010 is de coördinatiefunctie voor zorgvragen namens de ConForte partijen in de regio Rotterdam, Capelle aan den IJssel, Krimpen aan den IJssel, Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk

Het doel van VerwijsHulp010 is het doorstroomproces te verbeteren tussen de eerste lijn, de ziekenhuizen, de GGZ sector en VVT instellingen, georganiseerd vanuit ConForte. De coördinatiefunctie is bedoeld voor alle acute zorg bemiddelingen vanuit de huisartsen, HAPs en de SEH, ter voorkoming van ziekenhuisopnames en in het kader van de juiste zorg op de juiste plek. Daarnaast bemiddelt VerwijsHulp010 de patiënten vanuit de ziekenhuizen, die geplande kortdurende Zorgbemiddeling nodig hebben in de VVT.

AANVRAGEN VOOR ZORGBEMIDDELING

VerwijsHulp010 kan dagelijks door verwijzers gebeld worden voor vragen over of bemiddeling via 010 8990161

Op de factsheets vindt u de belangrijkste zaken terug.

Wanneer u telefonisch contact met ons opneemt zal een van onze zorgbemiddelaars de aanvraag en vervolgstappen met u doorspreken.

Aanvragen voor planbare kortdurende intramurale geriatrische revalidatie of herstel zorg vanuit de ziekenhuizen worden in onze regio bemiddeld door VerwijsHulp010. Om de bemiddeling snel en goed te laten verlopen kent dit team een unieke samenstelling, namelijk door bemensing van transferverpleegkundigen uit de ziekenhuizen in de regio en zorgbemiddelaars van de verschillende ConForte zorgaanbieders. Op deze manier bevorderen en intensiveren we de samenwerking, spreken we steeds vaker dezelfde taal en expertise wat de bemiddeling van patiënt naar het juiste zorgprogramma ten goede komt.

De aanvragen kunnen via Zorgdomein of Point verzonden worden (tussen Zorgdomein en Point is er een koppeling actief waardoor alle dossiers landen in Point) naar de postbus coördinatiepunt VerwijsHulp010. Het team beoordeelt vervolgens de informatie en middels triage wordt het juiste zorgprogramma vastgesteld. Bij complexe zorgvragen kan een Specialist Ouderenzorg geconsulteerd worden. Nadat de triage is afgerond wordt bij een positief besluit een passende plaats voor de patiënt gezocht bij een van de VVT aanbieders die bedden beschikbaar hebben.

Maakt uw ziekenhuis geen gebruik van Point? Neem dan telefonisch contact op met het team om de route te bespreken.

Procedure aanvraag rechterlijke machtiging

Antes is met ingang van 1 januari 2023 gestopt met de beoordelingen voor de onafhankelijke geneeskundige verklaring ten behoeve van de rechterlijke machtiging in het kader van de WZD. Dat wil zeggen het beoordelen van mensen met een psychogeriatrische aandoening (zoals dementie) met de noodzaak voor onvrijwillige opname. De beoordeling van mensen met een psychiatrische aandoening wordt vooralsnog wel door Antes uitgevoerd.

De specialisten ouderengeneeskunde (SO’s) van de leden van ConForte (namelijk Aafje, Humanitas, Laurens, Lelie zorggroep, de Zellingen en Argos zorggroep) nemen deze taak over. In de Infographic hiernaast vindt u meer informatie over de procedure.

IBS-OPNAMEN (INBEWARINGSTELLING)

Voor cliënten met een IBS-beschikking en waarbij dementie is vastgesteld (of een sterk vermoeden van) zijn op locatie Smeetsland van Aafje bedden gerealiseerd voor IBS-opnames. Dit betreft een afspraak tussen de leden van ConForte, Archipel ZHE, Antes en de Zorgkantoren Rotterdam en ZuidHollandse Eilanden (ZHE). Meer informatie kunt u hiernaast lezen in de ‘VerwijsHulp010 infographic IBS’.

Vragen?

Voor vragen tav uw verwijzing kunt u contact opnemen met een van bovengenoemde teams.

Heeft u algemene vragen over Verwijshulp010? Neem dan contact op met een van de relatiebeheerders: Irma Jeremiasse (telefoon 0622891313) of Anita Kokje (0613480659).

Verwijshulp010 het coördinatiepunt voor verwijzers

Nieuws

Samenwerken aan databeschikbaarheid: een praktijkvoorbeeld

Trots om te delen dat Verwijshulp010 is geïnterviewd door de Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie (VZVZ) over ons gezamenlijke streven naar databeschikbaarheid! De beste samenwerking komt tot stand wanneer partners intrinsiek gemotiveerd zijn om gezamenlijk een probleem aan te pakken. Dit bleek ook in de regio Rijnmond, waar een huisartsengroep , Rijnmond Net, Rijnmond Dokters en VerwijsHulp010 samenwerkten aan het

Lees meer...

Doorbraak in digitale verwijzing met VerwijsHulp010, ZorgDomein en Point

Rotterdam, 3 januari 2024- VerwijsHulp010, de regionale coördinatiefunctie voor verwijzers in Rotterdam en omliggende gemeenten, deelt met trots een baanbrekende ontwikkeling: de succesvolle totstandkoming van een digitale route tussen ZorgDomein en Point. Deze innovatieve koppeling, die per 2 januari 2024 operationeel is, biedt huisartsen de mogelijkheid om verwijzingen naar VerwijsHulp010 naadloos en veilig digitaal te verzenden en te ontvangen. Deze

Lees meer...

VerwijsHulp010 is de cruciale coördinatieschakel

VerwijsHulp010, de cruciale coördinatieschakel voor zowel acute als reguliere kortdurende opnamevragen namens zorgorganisaties aangesloten bij ConForte, maakt goede vooruitgang in het optimaliseren van haar diensten. Actief in de regio Rotterdam en omliggende gebieden hanteert VerwijsHulp010 het leidende principe om de Juiste Zorg op de Juiste Plek en in het Juiste Tempo te bieden. Sinds juni 2023 werkt VerwijsHulp010 actief aan

Lees meer...