Welkom bij de allereerste editie van de Nieuwsbrief Transitieagenda ConForte! In deze nieuwsbrief delen we graag met jullie de laatste ontwikkelingen en initiatieven die voortkomen uit de samenwerking tussen de VVT-organisaties in de regio Rotterdam en het Zorgkantoor Zilveren Kruis. Samen zetten we ons in voor een fundamentele transitie in de zorg, met als doel de beschikbaarheid, toegankelijkheid en kwaliteit van de juiste ondersteuning te waarborgen voor de meest kwetsbaren in onze stad.

Onze maatschappelijke verantwoordelijkheid om er te zijn voor degenen die zorg en ondersteuning nodig hebben, is een belofte die we met overtuiging maken en willen nakomen. We geloven dat een essentiële transitie nodig is om deze belofte te vervullen, een beweging gericht op het mogelijk maken van een veilig en prettig verblijf in de eigen omgeving, met zoveel mogelijk regie en autonomie, ondersteund door technologie.

Individuele organisaties hebben deze beweging al ingezet, maar we realiseren ons dat vernieuwing en anders werken alleen mogelijk zijn als we dit gezamenlijk doen. Daarom hebben we als zorgaanbieders (De Zellingen. Humanitas, Aafje, Laurens en Lelie Zorggroep) en Zorgkantoor Zilveren Kruis onze krachten gebundeld. Samen benutten we de kracht van ‘regionaal wat moet en lokaal wat kan’.

De transitieagenda is ons kompas en de transitiemiddelen helpen ons om deze beweging verder vorm te geven en de beoogde resultaten te behalen.
Alles wat we doen staat in het teken van het maken van de beweging op de 3 themalijnen: zelf tenzij, thuis tenzij en digitaal tenzij. We geloven dat we de transitie alleen kunnen maken als we samenwerken. Samenwerken is een voorwaarde om de transitie te kunnen maken en om steeds meer invulling te geven aan “Zo doen we dat in Rotterdam”.

Binnen deze samenwerking erkennen we onze gelijkwaardige partnerschappen, maar beseffen tegelijkertijd dat we uniek zijn. We omarmen de diversiteit van de betrokken partijen en streven altijd naar het benutten van kansen in onze samenwerking.

In deze nieuwsbrief nemen we je graag mee in de voortgang van de thema’s en delen we kwartaalupdates over de stappen die we zetten.

We kijken uit naar een gezamenlijke reis vol beweging en transformatie. Samen bouwen we aan een zorglandschap waarin we de belofte van toegankelijke, hoogwaardige zorg voor de meest kwetsbaren kunnen waarmaken.

Met vriendelijke groet,

Katja Smitskamp
Transitiemanager ConForte (katja@Conforte.nl)