Senioren die langer thuis blijven wonen en andere verschuivingen in het zorglandschap, vragen om praktische oplossingen. Eén daarvan betreft de machtiging opname en verblijf in verpleeg- en verzorgingshuizen, voor mensen met dementie die zich verzetten tegen opname. Sinds dit jaar schrijven de specialisten ouderengeneeskunde van ConForte de medische verklaring ten behoeve van een rechtelijke machtiging zelf. Dat heeft in alle opzichten goed uitgepakt vinden Marco van Duuren, programmamanager behandeling bij Aafje en zijn collega Petra de Vos, specialist ouderengeneeskunde.

Kortere lijnen

“Voorheen werd dit geregeld door de GGZ”, verduidelijkt Marco. “Na signalen van de casemanager of de huisarts werd de GGZ gevraagd om een machtiging te schrijven. Het hele proces duurde 6 tot 8 weken en nu 2 weken korter. Bovendien zijn ook de lijnen korter.

We werken nog steeds goed samen met de GGZ, maar hun corebusiness is psychiatrie en niet dementie. De ConForte partners hebben samen met Antes besloten dat onze specialisten ouderengeneeskunde voortaan zorg dragen voor de geneeskundige verklaring die nodig is voor de rechterlijke machtiging.” Trots: “Dit hebben we in slechts een maand tijd opgetuigd, waarbij geldt dat we ook een rooster opgesteld hebben.”

Verzacht

Afgezien van de tijdwinst en een betere stroomlijning, vertelt Petra dat de nieuwe situatie ook in het voordeel is van de cliënten, partners en hun familie. “Door de juiste zorg op de juiste plek verloopt het nu allemaal wat rustiger en wordt ook de ‘klap’ van de opname verzacht.” Het voordeel van het netwerk: “We hebben immers alles in huis. De uitwisseling van informatie tussen bijvoorbeeld de casemanager en de specialist ouderengeneeskunde verloopt makkelijker en omdat het nu beter is geregeld, hoeft er ook minder nagebeld en opgevraagd te worden.”

Marco benadrukt tot slot de gezamenlijke inspanning. “We doen dit met de ConForte partners op basis van een rooster. Alle organisaties die zijn aangesloten bij ConForte doen bij toerbeurt dienst: deze week bijvoorbeeld hebben de SO’s van Aafje RM (rechterlijke machtiging) dienst, volgende week kan dat Laurens zijn. Zo draagt iedereen zijn steentje bij.”