Op 19 december kwam het kernteam voor de themalijn “Digitaal Tenzij” bijeen. Het team bestaat uit vertegenwoordigers van de volgende organisaties:

  • Humanitas: Stephan van ´t Wout
  • Lelie Zorggroep: Jantine Wilschut
  • Laurens: Laurien van der Cammen
  • De Zellingen: Angela de Jong
  • Aafje: Martijn Kok
  • Bestuurlijk ambassadeur Ronald Buijs

En Titiaan Zwart die ons zal ondersteunen bij deze themalijn.

De focus van “Digitaal Tenzij” ligt op het definiëren van zorgtechnologie en het gebruik ervan om te voldoen aan de groeiende zorgvraag. De technologie richt zich onder andere op signalering en tijdbesparing. Op korte termijn leidt het tot het langer thuis kunnen blijven wonen en een verhoogde “productiviteit” van zorgmedewerkers die daardoor meer clienten kunnen helpen. Op lange termijn draagt het bij aan vroegsignalering, een hogere kwaliteit van leven, meer eigen regie voor de klant, en een toename van zelfredzaamheid.

In 2024 en 2025 zullen we gezamenlijk minstens drie bewezen en tijdbesparende technologieën implementeren, met de medicijndispenser als eerste stap. Hierbij leggen we de nadruk op het gebruik van de technologieën in de extramurale zorg en vertalen we dit ook naar intramuraal.

We streven ernaar om op regionaal niveau uniforme afspraken te maken in de regio Rotterdam (“zo doen we dat in regio Rotterdam”), zodat de inwoners en verwijzers duidelijkheid hebben over wat ze kunnen verwachten.

Voor de tweede en derde zorgtechnologie moeten nog beslissingen worden genomen. Hierbij zullen we gezamenlijk de zorgprofielen vaststellen, die als basis dienen voor de inzet van de technologie.