Het aantal openstaande vacatures voor verzorgenden en verpleegkundigen is het afgelopen jaar met 43 procent toegenomen. Door vergrijzing, uitstroom en een stijgende zorgvraag zal de schaarste op de arbeidsmarkt naar verwachting verder toenemen. De strijd om de gunst van de sollicitant vraagt om andere, creatieve manieren van werven. Daarnaast verlaat meer dan de helft van de zorgmedewerkers binnen een jaar de organisatie. Niet voor niets is in het project ‘Nieuwe aanpak voor werving en behoud van medewerkers’, dat inmiddels geïmplementeerd is, nauw samengewerkt door Aafje en MOB. Alles met het doel om de instroom te bevorderen en de uitstroom te beperken. Graag vertellen we jou meer.

Werving

‘Om meer medewerkers aan te trekken, zijn we sterker gaan inzetten op onze recruitmentstrategie’, vertelt Jan Jaap Ensing. Jan Jaap is directeur Mens en Ontwikkeling bij Aafje en namens ConForte kartrekker geweest van het project ‘Nieuwe aanpak voor werving en behoud van medewerkers’. ‘Dat komt er in het kort op neer, dat we niet de vacature maar de kandidaat centraal stellen. Daarbij geldt het adagium: voor jou hebben wij een passende plaats. Ook zetten we sterker in op instroom van kandidaten uit andere culturen. Daarbij zetten we niet de traditionele wervingskanalen in, maar leggen persoonlijk contact met zogeheten opinieleiders binnen de verschillende culturen.’ Inmiddels is bij Aafje de nieuwe recruitmentstrategie helemaal ingericht.

Behoud

Als het gaat om behoud van medewerkers, is er veel aandacht voor onboarding. ‘Dat betekent dat wij de medewerkers een welkom gevoel moeten geven en ervoor zorgen dat zij zich echt onderdeel van de organisatie voelen’, vervolgt Jan Jaap.

‘Daarbij hanteren wij de cultuursensitieve benadering om goed aan te sluiten bij het groeiend aantal medewerkers én cliënten met een migratieachtergrond.’ Bij Aafje is onlangs een specialist op het gebied van cultureelsensitief werken aangesteld. Ook is er een toolbox ontwikkeld met ondersteunend materiaal op het gebied van diversiteit. Bovendien is een transparante klachtenprocedure gerealiseerd, waar medewerkers terecht kunnen die zich onheus bejegend voelen als gevolg van hun culturele achtergrond.