Als zorgaanbieders in de regio Rotterdam, inclusief Capelle en Krimpen aan den IJssel, hebben we de maatschappelijke taak om de meest kwetsbaren in onze gemeenschap de zorg en ondersteuning te bieden die zij nodig hebben. Zij moeten hierop kunnen rekenen. Wij beloven dat we er voor deze groep zijn en blijven. Om deze belofte te kunnen waarmaken, is een fundamentele transitie noodzakelijk. Deze transitie richt zich op het zo lang mogelijk veilig en prettig thuis wonen, met maximale regie en autonomie, en zo mogelijk ondersteund door technologie.

We zijn ervan overtuigd dat we deze uitdaging alleen in nauwe samenwerking met elkaar en met alle betrokken maatschappelijke partijen kunnen aangaan. Samenwerking betekent dat we dezelfde richting op bewegen, dezelfde taal spreken en sturen op dezelfde uitkomsten. Hierdoor ontstaat een werkwijze van ‘zo doen we het in de regio Rotterdam’. 

We communiceren dezelfde boodschap naar onze medewerkers, cliënten en verwijzers, wat leidt tot consistent verwachtingsmanagement voor burgers, klanten en medewerkers. Als ouderenzorgorganisaties in de regio Rotterdam en Zorgkantoor Zilveren Kruis hebben we onze krachten gebundeld. Vernieuwing en anders werken kan alleen als we dat samen doen, en domeinoverstijgend werken is essentieel. Dit doen we samen met onze ketenpartners SRZ, Rijnmond Dokters en Rijnmond Apothekers.

In de regio Rotterdam geven ketenpartijen vorm aan deze beweging om de autonomie en eigen regie van burgers te stimuleren, wat leidt tot een andere manier van werken. Dit betekent dat eenvoudige zorghandelingen door mensen zelf worden uitgevoerd. Zorgmedewerkers blijven uiteraard de mensen helpen die deze zorghandelingen om (medische) redenen niet zelf kunnen uitvoeren.

Een eenvoudige zorghandeling die iemand zelf kan doen is bijvoorbeeld oogdruppelen. Met behulp van eenvoudige hulpmiddelen, zoals de oogdruppelbril, kunnen veel ouderen deze taak zelf uitvoeren, wat hen meer controle geeft over hun dagelijkse leven. Onze zorgmedewerkers blijven natuurlijk ondersteuning bieden aan hen die dit vanwege medische redenen niet zelf kunnen.

Doel project

Oogdruppelen is een handeling die veel burgers zelf kunnen uitvoeren. Het huidige proces is echter vaak nog afhankelijk van zorgmedewerkers. Binnen de keten is er brede steun om dit proces zo in te richten dat burgers het zelfstandig kunnen doen. Essentiële elementen hierbij zijn de juiste communicatie en heldere instructies.

Aanpak

De aftrap van dit project was de Samenwerkdag op 18 juni jl., een live sessie van een hele dag, waarbij we samen met betrokken ketenpartners (SRZ, Rijnmond Apothekers, Rijnmond Dokters en VVT-organisaties) de klantreis hebben beschreven. Dit project is geïnitieerd door ConForte in samenwerking met ketenpartners en het Rotterdamse bureau Norday, dat ook de Brabantse ouderenzorgorganisaties heeft geholpen met het anders werken bij oogdruppelen.

Het was een inspirerende dag vol interactie, nieuwe inzichten en gedeelde visies. Iedereen was overtuigd dat burgers zelf kunnen oogdruppelen met de juiste hulpmiddelen en ondersteuning. \Op basis van deze klantreis worden momenteel de communicatiemiddelen en toolboxen ontwikkeld en aangepast.

In september 2024 organiseren we drie regionale bijeenkomsten waarin we alle betrokken partijen meenemen in het proces rondom zelfstandig oogdruppelen. Verdere details hierover volgen later.

Start nieuwe werkwijze

Vanaf 1 oktober 2024 starten we in de regio Rotterdam met deze nieuwe manier van werken bij nieuwe cliënten.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Katja Smitskamp, Transitiemanager, via Katja@Conforte.nl.