Rotterdam, 28 juni 2024– Hoe wilt u ouder worden? Om nu al het gesprek over later te stimuleren, lanceerde een groep Rotterdamse organisaties (*SVKO010) vandaag de campagne ‘Praat vandaag over morgen010’. Door op tijd het gesprek aan te gaan, kunnen mensen de dingen blijven doen die zij belangrijk vinden. De campagne roept dan ook op: praat over hoe je fit wilt blijven, hoe je wilt wonen en wat je voor elkaar kunt doen als er zorg nodig is. De campagne is vandaag officieel gelanceerd door Jaap Janse (directeur Zorg gemeente Rotterdam), Arjan Bandel (voorzitter SVKO010) en Ockje Tellegen (Voorzitter van de IZA Alliantie Rotterdam Capelle Krimpen).

“Het is zo belangrijk dat we nu nadenken en praten over hoe we later willen leven. Dat voelt voor veel mensen als een “ver van hun bed show”, maar dat is het niet. Door vroegtijdig het gesprek aan te gaan, kunnen we ervoor zorgen dat iedereen een toekomst tegemoet gaat waarin zij de dingen kunnen blijven doen die voor hen belangrijk zijn,” zegt Ockje Tellegen, Voorzitter van de IZA Alliantie Rotterdam Capelle Krimpen.

‘Praat vandaag over morgen Rotterdam-Rijnmond’ is een initiatief van Samen voor Kwetsbare Ouderen 010 (SVKO010). SVKO010 is een samenwerking tussen Stichting Samenwerkende Rijnmond Ziekenhuizen (SRZ), Verpleeg-, verzorgingshuizen & thuiszorg (ConForte), Rijnmond Dokters, Welzijnsorganisaties (WIN010), Geestelijke Gezondheidszorg (Netwerk Mentaal Gezond i.o.), gemeente Rotterdam en Zilveren Kruis.

De campagne is in lijn met de landelijke campagne van het ministerie van VWS, ‘Praat vandaag over morgen’. Deze campagne bouwt voort op succesvolle eerdere initiatieven en is tot stand gekomen dankzij de inbreng van ouderen en de leden van SVKO010. Het richt zich op 55-plussers in de regio Rotterdam-Rijnmond, met als doel hen aan te moedigen samen met hun dierbaren en naasten te reflecteren op en te praten over hun volgende levensfase. Het uiteindelijke doel is dat zij helder hebben hoe zij ouder willen worden en welke stappen zij zelf kunnen zetten om dit te realiseren.

Op jonge leeftijd bespreken veel mensen hun schoolkeuze, eerste baan of nieuwe woning. Het zou net zo normaal moeten zijn om het gesprek te voeren over de toekomst. De Rotterdamse organisaties sloegen daarom de handen ineen met Praat vandaag over morgen010. De campagne bestaat uit activiteiten en bijeenkomsten om zoveel mogelijk 55-plussers een gesprek over hun toekomst te laten voeren. Met als thema’s: fit blijven, wonen en omzien naar elkaar.

Drie meter hoog vraagteken

Welzijnsorganisaties trainden vrijwilligers om deze gesprekken te stimuleren en faciliteren. Zij zijn de komende maanden door heel de stad te vinden op diverse markten en in de Huizen van de Wijk. Onder het genot van een kopje koffie of thee gaan zij in gesprek met Rotterdammers. Met hen reist een bijna 3 meter groot vraagteken mee. Zo kunnen Rotterdammers bijna letterlijk niet meer om de vraag over ‘Hoe wilt u oud worden’ heen. Op praatvandaagovermorgen010.nl staat een overzicht waar de vrijwilligers de komende tijd zijn te vinden.

Tips en video’s

Naast de gesprekken is de campagne ‘Praat vandaag over morgen010’ ook te zien in lokale bladen en via sociale media. Op praatvandaagovermorgen010.nl staan tips, gesprekskaarten en binnenkort ook video’s met reporter Quintis Ristie in de hoofdrol.

Lees meer over de campagne op www.praatvandaagovermorgen010.nl en sluit je aan bij onze missie om het gesprek over morgen vandaag te starten.