Dementie is een ontwrichtende ziekte met grote impact op het leven van alle betrokkenen. Mensen met dementie worstelen met de medische gevolgen van hun ziekte. Tegelijkertijd merken zij dat de ziekte invloed heeft op hun identiteit door veranderende relaties en sociale rollen. In het project Social Trial Rotterdam, onderdeel van een landelijke beweging, worden in vier jaar tijd nieuwe zorgstandaarden neergezet voor mensen met dementie en hun naasten. Social Trial ondersteunt hen volgens de Sociale Benadering Dementie (SBD). Samen kijken zij waar mensen met dementie behoefte aan hebben en zoeken vervolgens naar passende oplossingen.

‘Social Trial Rotterdam speelt zich op dit moment af in de wijk Hillegersberg/Schiebroek’, vertelt Caroline Moerman, manager Extramuraal bij Humanitas en mede-kartrekker van dit project. ‘In Social Trial werken zorg en welzijn samen. Behalve Humanitas zijn de gemeente Rotterdam, het Zilveren Kruis en het Zorgkantoor en de welzijnsorganisaties SOL en Wilskracht Werkt hierbij betrokken. Het bureau Tao of Care begeleidt Social Trial.’

Scholing en intervisie

Startte het SBD-team in 2019 met vijftien deelnemers, inmiddels is dat aantal gestegen tot zeventig. De aangevraagde middelen voor dit project zijn ingezet voor scholing en intervisie van SBD-teamleden en de ondersteunende schillen, zodat zij mensen met dementie en hun naasten kunnen ondersteunen volgens de SBD-visie. ‘Qua deelnemersaantallen lopen we in Rotterdam voor op de Social Trials in andere steden. Alle betrokkenen zijn enorm enthousiast over deze aanpak. Begin 2023 komt er een dan ook nieuw SBD-team in de wijk IJsselmonde’, aldus Caroline.

Beschrijving/achtergrond project:

SOCIAL TRIAL

De Sociale Benadering Dementie is opgezet vanuit de signalering dat er een kloof is tussen de behoeften van mensen met dementie (en hun naasten) en het aanbod van zorg en ondersteuning. Er is behoefte aan een breder interpretatiekader, een socialere benadering, die niet alleen de ziekte omvat maar ook de impact op de persoonlijke leefwereld van mensen met dementie en hun naasten. De Sociale Benadering Dementie helpt de behoeften van mensen met dementie beter te kunnen zien en begrijpen, en om in het verlengde daarvan de juiste ondersteuning te kunnen bieden en hiermee de kwaliteit van leven te verbeteren. In de zogenoemde Social Trials wordt er geëxperimenteerd met passende ondersteuning, die aansluit bij de leefwereld en werkelijke behoeften van mensen met dementie en hun naasten. Dit gebeurt met een integrale aanpak vanuit zowel het medische, psychologische als sociale domein