In 2022 is Zorgkantoor Zilveren Kruis, in samenwerking met Icare en ZorgSpectrum, gestart met de landelijke opschaling van de Vertrouwd Thuis beweging. Deze beweging heeft als doel een landelijk dekkend lerend netwerk te creëren, waardoor cliënten de mogelijkheid hebben om langer thuis te wonen. Dit is van groot belang, aangezien de meeste ouderen de voorkeur geven aan het blijven wonen in hun eigen vertrouwde omgeving wanneer ze zorg nodig hebben.

Op de website van de coalitie “Van Zorg naar Gewoon Leven” delen partners zoals Laurens, Zilveren Kruis Zorgkantoor, I Care Verpleging en Verzorging, en Zorgspectrum waardevolle informatie over diverse onderwerpen, waaronder WLZ zorg thuis, reablement, Community Care, en technologie.

Om zorgorganisaties te ondersteunen bij verandervraagstukken, zoals het initiëren of verder ontwikkelen van Wlz zorg thuis, worden regionale aanjagers ingezet. Katja Smitskamp fungeert als regionale aanjager en vertegenwoordigt de regio Rotterdam in deze beweging.

Bij ‘Vertrouwd Thuis’ ligt de focus niet op het verplaatsen van ouderenzorg van het verpleeghuis naar het huis van de cliënt. In plaats daarvan wordt professionele zorg aanvullend ingezet op de mogelijkheden van de cliënt, zijn netwerk en zijn sociale omgeving en gemeenschap. Dit concept wordt helder geïllustreerd in de bijbehorende ‘praatplaat’.