Verwijshulp010

Verwijshulp010 is de coördinatiefunctie voor zorgvragen namens de ConForte partijen in de regio Rotterdam, Capelle aan den IJssel, Krimpen aan den IJssel, Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk.

Het doel van Verwijshulp010 is het doorstroomproces te verbeteren tussen de eerste lijn, de ziekenhuizen en VVT instellingen met bedden en de GGZ sector, georganiseerd vanuit ConForte. De coördinatiefunctie is bedoeld voor alle niet- medische spoedopnames vanuit de huisartsen en de SEH, ter voorkoming van ziekenhuisopnames en in het kader van de juiste zorg op de juiste plek. Daarnaast Bemiddelt Verwijshulp 010 de patiënten vanuit de ziekenhuizen, die Acute Zorgbemiddeling nodig hebben in de VVT.

Aanvragen voor Niet Medische Spoed

Verwijshulp010 kan dagelijks, ook in het weekend door verwijzers gebeld worden worden tussen 08.00 en 23.00 uur met vragen over of bemiddeling naar niet medische spoedzorg via 010 8990161 (optie1). Op het factsheet niet medische spoedbeoordeling vindt u de belangrijkste zaken terug.

Wanneer u telefonisch contact met ons opneemt zal een van onze zorgbemiddelaars de aanvraag en vervolgstappen met u doorspreken.

Aanvragen voor Acute Zorgbemiddeling voor intramurale geriatrische revalidatie of herstelzorg

Aanvragen voor Acute Zorgbemiddeling voor intramurale geriatrische revalidatie of herstel zorg vanuit de ziekenhuizen worden in onze regio bemiddeld door Verwijshulp010, team Acute Zorgbemiddeling. Om de bemiddeling snel en goed te laten verlopen kent dit team een unieke samenstelling namelijk door bemensing door transferverpleegkundigen uit de ziekenhuizen in de regio en zorgbemiddelaars van de verschillende ConForte zorgaanbieders. Op deze manier bevorderen en intensiveren we de samenwerking, spreken we steeds vaker dezelfde taal en expertise wat de bemiddeling van patiënt naar het juiste zorgprogramma ten goede komt.

De aanvragen kunnen via Point verzonden worden naar de Point postbus coördinatiepunt Acute Zorgbemiddeling. Het team beoordeelt vervolgens de informatie en middels triage wordt het juiste zorgprogramma vastgesteld. Bij complexe zorgvragen kan een Specialist Ouderenzorg geconsulteerd worden. Nadat de triage is afgerond wordt bij een positief besluit een passende plaats voor de patiënt gezocht bij een van de VVT aanbieders die Acute Zorgbemiddeling bedden beschikbaar hebben.

Maakt uw ziekenhuis geen gebruik van Point? Neem dan telefonisch contact op met het team om de route te bespreken.

Het team KDZ is op werkdagen van 08.30 – 17.00 uur bereikbaar op telefoonnummer 010 8990161 (optie 2).

Vragen?

Voor vragen tav uw verwijzing kunt u contact opnemen met een van bovengenoemde teams.

Heeft u algemene vragen over Verwijshulp010? Neem dan contact op met een van de relatiebeheerders: Irma Jeremiasse (telefoon 0622891313) of Anita Kokje (0613480659).

Verwijshulp010 het coördinatiepunt voor verwijzers

Nieuws

VerwijsHulp010, de cruciale coördinatieschakel voor zowel acute als reguliere kortdurende opnamevragen namens zorgorganisaties aangesloten bij ConForte, maakt goede vooruitgang in het optimaliseren van haar diensten. Actief in de regio Rotterdam en omliggende gebieden hanteert VerwijsHulp010 het leidende principe om de Juiste Zorg op de Juiste Plek en in het Juiste Tempo te bieden.

Sinds juni 2023 werkt VerwijsHulp010 actief aan het verbeteren en uitbreiden van haar coördinatierol door de inrichting en processen te professionaliseren. In nauwe samenwerking met nabijgelegen ziekenhuizen en huisartsen streeft VerwijsHulp010 ernaar haar cruciale coördinerende functie te optimaliseren.

Belangrijke initiatieven omvatten het gebruik van de applicatie Point, met lopende inspanningen om een naadloze integratie met Zorgdomein te realiseren. Deze integratie zorgt ervoor dat verwijzingen vanuit Zorgdomein moeiteloos kunnen worden ontvangen en verwerkt binnen het Point-systeem. Andere essentiële aandachtsgebieden voor professionalisering zijn governance, samenwerkingsovereenkomsten, vorming van een toegewijd team, optimalisatie van processen, ICT-herinrichting, verbetering van de website en de ontwikkeling van coördinatie van thuiszorgaanvragen.

De ontwikkelingsfase is al in volle gang, waarbij VerwijsHulp010 actief werkt aan alle genoemde aspecten. Een toegewijd projectteam en verschillende werkgroepen zijn opgericht, zodat een allesomvattende aanpak van verbetering wordt gegarandeerd. Reguliere updates en feedback worden verzameld via interacties met de klankbordgroep ouderen Genero en de klankbordgroep netwerk.

Voor eventuele vragen over de organisatie van VerwijsHulp010, neem gerust contact op met onze managers:
– Irma Jeremiasse: 0622849571
– Anita Kokje: 0613480659

Ontdek meer over VerwijsHulp010 op [www.verwijshulp010.nl](www.verwijshulp010.nl). 🌐

#VerwijsHulp010 #Zorgcoördinatie #OptimalisatieTraject #VerbeteringZorg #RegioRotterdam