Toenemende vergrijzing, stijgende zorgkosten, arbeidstekorten in de zorg én grotestedenproblematiek die verschilt per wijk, vraagt om slimme oplossingen. Daarom werden vorig jaar in 6 Rotterdamse wijken kernteams gevormd met professionals vanuit de domeinen welzijn, huisartsen en VVT. Met ondersteuning van Zilveren Kruis werkten de bij ConForte aangesloten organisaties Aafje, Humanitas, Laurens, Lelie zorggroep en MOB mee aan deze domeinoverstijgende werkwijze.

Stabiliteit

Karishma Panday, adviseur verkoop bij Aafje en voorzitter van de regiogroep Wijkgericht Werken: ‘’Voorheen ontbrak een planmatige aanpak en een brede blik. Wijkverpleegkundigen, huisartsen en welzijnspartijen hadden allemaal hun eigen plannen en dat liep langs elkaar heen. Toen hebben we de handen ineengeslagen om met behulp van zorgverzekeraar Zilveren Kruis datagedreven plannen op te stellen. De gegevens bieden inzicht in de bevolkingsopbouw van de diverse wijken, de specifieke sociale- en medische problematiek en het zorggebruik.”

De ontwikkelde dataset bleek een enorme verbetering. “Ten eerste ontstaan er door een gezamenlijke erkenning van eenduidige data minder verschillen van inzicht over de speerpunten die moeten worden aangepakt in een wijk”, aldus Karishma. Tijdbesparing, nog een voordeel: “Eerder moest iedereen het internet afstruinen om aan de benodigde gegevens te komen. Door de tijdwinst nu wordt de schaarse zorgcapaciteit minder belast. Bovendien brengt het samenwerken in 1 team meer stabiliteit en wordt de continuïteit niet in gevaar gebracht door het grote personeelsverloop in de zorg.”

Enthousiasme

Het wijkgericht werken is een schot in de roos volgens Karishma: “Met deze, preventieve, aanpak stromen er minder bewoners de professionele zorg in en dus hoeft de verwachte schaarste op de arbeidsmarkt niet te leiden tot minder toegankelijkheid van de zorg. Bovendien krijgen de bewoners sneller de zorg die zij nodig hebben vanwege de stevige verbindingen tussen de diverse domeinen en daardoor de kortere lijnen.” Waar de diverse beroepsgroepen eerder op hun eigen ‘eilandjes’ zaten, ziet Karishma nu dat er meer begrip is ontstaan voor elkaar en meer reflectie, wat weer leidt tot kortere lijnen.

“Ik zie ook zoveel meer positieve energie en enthousiasme, omdat men de toegevoegde waarde ziet van de samenwerking.” Tevreden achteroverleunen is er tot slot niet bij: “Deze werkwijze is voor 6 wijken, maar Rotterdam heeft er 42, dus dat is nog wel een uitdaging.”

Met het doel de zichtbaarheid van onze diverse teams te vergroten en hun rol voor zowel stakeholders als de inwoners van specifieke wijken helder over te brengen, hebben we een doelgerichte campagne ontworpen. Deze campagne omvat een reeks van elementen, waaronder opvallende posters en informatieve video’s. De bijgevoegde afbeelding dient als illustratie van het team Hoogvliet.