Programmalijn: Doorstroom in de keten / Medicatieoverdracht

conforte_samen_voor_kwetsbare_ouderen_010
SKO010_banner_programma_01-768x123

Verbetering medicatieoverdracht in de regio

Binnen de keten ziet men het als een gezamenlijke verantwoordelijkheid om de kwaliteit van het proces van medicatieoverdracht en daarmee de veiligheid van de patiënt verder te optimaliseren. Als onderdeel van het totale proces om de doorstroom tussen de SRZ en ConForte organisaties te verbeteren, zijn afspraken gemaakt over een uniforme medicatieoverdracht. Dit houdt in dat iedere patiënt die vanuit het ziekenhuis naar een VVT-organisatie vertrekt, voorzien is van een actueel medicatieoverzicht (AMO) van alle gebruikte geneesmiddelen én vanuit de ziekenhuisapotheek medicatie meekrijgt voor 24 uur (op werkdagen) tot 72 uur (in het weekend). Dit voorkomt niet alleen eventuele fouten, maar ook dure spoedaanvragen vanuit de VVT voor medicatie die niet op de locatie in voorraad is.

Vanuit de werkgroep, waarin zowel de ziekenhuisapotheken en transfermanagers, als de klantmanagers van de VVT en specialisten ouderengeneeskunde zijn vertegenwoordigd is een nieuwe werkwijze medicatieoverdracht opgesteld. Vanaf 1 oktober starten een aantal organisaties al met proefdraaien. Vanaf 1 december is voor alle deelnemende partijen in de regio de nieuwe werkwijze van kracht en zal deze ook gemonitord worden. Dit zodat we met elkaar continue de kwaliteit van de overdracht kunnen blijven volgen en verbeteren.

Samen staan we sterker in een krachtig netwerk