Programmalijn: Integrale zorg thuis/ Advanced Care Planning

conforte_samen_voor_kwetsbare_ouderen_010
SKO010_banner_programma_02-768x124

Advance Care Planning; in gesprek over de dag van morgen

Ouderen willen graag zelf bepalen hoe hun ‘oude dag’ eruit ziet en welke ondersteuning en zorg zij nodig hebben, maar stellen het gesprek hierover uit. Genero, het Geriatrisch Netwerk Rotterdam en omstreken, is samen met haar partners een project gestart waarin zij methodieken onderzoekt waarmee zij in een vroeg stadium met ouderen het gesprek over hun zorg- en welzijnsbehoeften kunnen voeren. Wat zijn hun wensen en voorkeuren? Hoe kunnen ze dat vormgeven binnen het lokale en informele netwerk? En welke keuzes en taken horen daarbij? Projectleider Hanna van Dijk schetst kort de stand van zaken van het project.

“Ons actieonderzoek is uitgevoerd vanuit het partnerschap tussen zorg- en welzijnsprofessionals, ouderen, en hun informele netwerk. In focusgroepen en interviews hebben we verschillende bestaande instrumenten getest, als hulpmiddel om met de ouderen te praten over een plezierige inrichting van hun leven. Voor de meeste ouderen blijkt het een confronterend onderwerp dat zij liever voor zich uitschuiven, terwijl het voeren van regie over het eigen leven voor hen tegelijkertijd zo belangrijk is. Het hoofddoel van ons project is dan ook hen bewust te maken van het belang hier tijdig over na te denken.”

Wensenboekje

“Op basis van de uitkomsten uit het onderzoek hebben we een bestaand instrument, een wensenboekje, verder doorontwikkeld en elementen toegevoegd. Het boekje, wat ook geschikt is voor jongere senioren, is ingedeeld in thema’s, zoals welzijn & zingeving, zorg & behandeling en informatie & vastlegging. Het boekje vangt aan met een magazine, bedoeld om de thema’s laagdrempelig te introduceren en een bewustwordingsproces in gang te zetten. Per thema leiden de vragen het gesprek naar een complete inventarisatie van wensen en behoeften. Ook hebben we in het boekje een formulier opgenomen waarmee medische wensen worden geïnventariseerd.”

Dialoog

“Nu het wensenboekje bijna af is, richten we ons op de borging van het traject. Belangrijk daarbij is de dialoog tussen professionals. Zij weten nog onvoldoende van elkaar welke waarde zij kunnen toevoegen. Daarom willen we een gerichte pilot starten met een ziekenhuis, huisartsenpraktijk, de wijkverpleging en welzijn, met als doel dat zij rondom de casuïstiek meer van elkaar begrijpen en proactief informatie gaan delen.”

Samen staan we sterker in een krachtig netwerk