Verwijshulp010 breidt activiteiten uit naar Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk.

ROTTERDAM, 24 november 2022 – Verwijshulp010 heeft inmiddels aangetoond een onmisbare schakel te zijn in het doorstroomproces van patiënten, hetgeen verwijzers ontzorgt, waardoor zij zich kunnen concentreren op hun kerntaken. Tegelijkertijd kunnen patiënten sneller worden geholpen: Een win-win situatie. Dat ook buiten het huidige werkgebied Verwijshulp010 niet onopgemerkt is gebleven, is dan ook niet verwonderlijk. Op 1 december 2022 vangt Verwijshulp010 aan in Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk en zal hier een centrale rol gaan vervullen bij het coördineren van niet medische zorgvragen.


Totaalpakket coördinatie niet medische zorgvragen

De zorgvraag neemt toe door onder andere het stijgende aantal (kwetsbare) ouderen en een veranderende arbeidsmarkt. Binnen veel gemeenten spelen vergelijkbare uitdagingen op het gebied van zorg, zoals in de regio waar Verwijshulp010 op dit moment al actief is. In maart 2020 werd Verwijshulp010 opgericht ter ondersteuning
van verwijzers in Rotterdam, Capelle aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel en werd hiermee hét coördinatiepunt voor bemiddeling van niet medische spoedzorg in deze regio. Inmiddels is Verwijshulp010 niet meer weg te denken uit deze regio en heeft het haar activiteiten uitgebreid met het team Kort Durende Zorg en vult Verwijshulp010 haar pakket binnenkort aan met het team ThuisZorg, dat de centrale coördinatie van alle thuiszorgvragen in de Rotterdamse regio op zich gaat nemen.

Interesse voor een centraal coördinatiepunt in andere regio’s

In andere regio’s is er ook grote behoefte aan een centraal coördinatiepunt voor niet medische zorgvragen. In Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk (de BAR-regio) werd door partijen dan ook aangedrongen op een dergelijke coördinatiefunctie. Het belang hiervan is evident. Gezien er voor dit gebied geen ander coördinatiepunt in
ontwikkeling is, heeft Verwijshulp010 aangeboden dat de BAR-gemeenten gebruik kunnen maken van de diensten van Verwijshulp010 en zal er op 1 december 2022 aangevangen worden met het coördineren van niet medische spoedzorg voor de BAR-regio.

Verwijshulp010 van start Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk

De voorbereidingen zijn inmiddels in volle gang. Er zal in eerste instantie worden aangevangen met het informeren van verwijzers in de BAR-regio over de werkwijze van Verwijshulp010 en zal met verwijzers de samenwerking gezocht
worden om de implementatie van Verwijshulp010 in de BAR-regio soepel te laten verlopen. In de praktijk zal het erop neerkomen dat er nog eens circa 100 huisartsen zullen worden aangesloten en gebruik kunnen maken van de expertise van Verwijshulp010.

Over ConForte:

ConForte is de brancheorganisatie van Rotterdamse zorgondernemers, waaronder Fundis, Laurens, Aafje, Lelie zorggroep, De Zellingen, De Vijverhof, Sonneburgh, Humanitas en Argos Zorggroep, Leger des Heils, Careyn en Mob. De organisatie is gericht op verpleging, verzorging en thuiszorg in regio Rotterdam en bundelt kennis
en ervaring en draagt zorg voor een krachtig netwerk.

ConForte behartigt belangen, signaleert knelpunten en doet oplossingsgerichte voorstellen. Daarnaast bevordert ConForte kennis, kwaliteit en deskundigheid en biedt het een platform voor informatie-uitwisseling en afstemming. ConForte faciliteert de samenwerking met andere sectoren en werkt aan een positieve beeldvorming met andere sectoren en anticipeert op veranderende wet- en regelgeving.

Verwijshulp010 is hét regionale coördinatiepunt voor verwijzers (Gemeente Rotterdam, Capelle aan den IJssel, Krimpen aan den IJssel, Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk).

Verwijshulp010 // www.verwijshulp010.nl // 010 899 0161 // 7 dagen per week // 08.00-23.00 uur

Noot voor de redactie: voor meer informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met Cynthia van Diejen. Zij is bereikbaar via 06-51012760 of via cynthia@conforte.nl.