Verwijshulp010 breidt activiteiten uit

Verwijshulp010 breidt activiteiten uit naar Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk. ROTTERDAM, 24 november 2022 – Verwijshulp010 heeft inmiddels aangetoond een onmisbare schakel te zijn in het doorstroomproces van patiënten, hetgeen verwijzers…

0 Reacties

Regionaal coördinatiepunt Verwijshulp010 werpt zijn vruchten af en breidt activiteiten uit

Een krapper wordende arbeidsmarkt, vergrijzing en beperkte huisvestingscapaciteit. Met name in de Rotterdamse regio stijgt het aantal (kwetsbare) ouderen gestaag en neemt de zorgvraag toe. Dat was reden genoeg voor Rotterdamse zorgondernemers, leden van de Rotterdamse brancheorganisatie ConForte, om de handen ineen te slaan. Dit leidde ertoe dat per 2 maart 2020 Verwijshulp010 werd opgericht: hét coördinatiepunt dat een belangrijke bijdrage levert aan het verbeteren van niet medische ketenzorg.

0 Reacties