Allerlei protocollen voor zorg- en ondersteunende processen die ooit zijn opgesteld vanuit de bureaucratie en de systeemwereld, houden de aandacht weg van waar het om gaat: de leefwereld van de cliënt. Daar komt bij, dat er tussen de zorgorganisaties te weinig uniformiteit is in de zorg- en ondersteunende processen. Dat hindert een goede regionale samenwerking. Bovendien is er regionaal geen uniforme aanpak en methodiek voor het herijken en herontwerpen van processen. In het project Procesinnovatie werken Laurens en Humanitas daarom aan een herijking van deze processen.

Ballast

‘De zorg- en ondersteunende processen zijn megagroot, daardoor tijdrovend en brengen zware administratieve lasten met zich mee’, zegt Merel van Maren. Merel is bestuurssecretaris bij Humanitas en namens ConForte kartrekker van het project Procesinnovatie. ‘In dit project herijken wij deze processen vanuit de cliënt en diens belevingswereld. Alle overbodige ballast halen we er zoveel mogelijk uit.’ De nieuwe procesbeschrijvingen zijn deelbaar met de andere organisaties in de regio. Deze kennis en inzichten helpen de hele regio haar processen te verbeteren. Meer uniformiteit bevordert bovendien de onderlinge samenwerking.

Snelkookpansessie

Laurens en Humanitas hebben de processen met gespecialiseerde projectleiders/adviseurs uitgewerkt en opnieuw ontworpen met de cliënt als uitgangspunt. Laurens is via de lean-methodiek tot nieuwe procesbeschrijvingen gekomen voor het in- en doorstromingsproces. Humanitas ontwikkelde samen met Twijnstra & Gudde een nieuwe methodiek voor het zorgverleningsproces. ‘Dat hebben we multidisciplinair in de vorm van een snelkookpansessie gedaan’, legt Merel uit. ‘De nieuwe procesbeschrijvingen zijn inmiddels afgerond. We starten dit jaar nog met de implementatie.’