ROTTERDAM, 28 september 2022 – Een krapper wordende arbeidsmarkt, vergrijzing en beperkte huisvestingscapaciteit. Met name in de Rotterdamse regio stijgt het aantal (kwetsbare) ouderen gestaag en neemt de zorgvraag toe. Dat was reden genoeg voor Rotterdamse zorgondernemers, leden van de Rotterdamse brancheorganisatie ConForte, om de handen ineen te slaan. Dit leidde ertoe dat per 2 maart 2020 Verwijshulp010 werd opgericht: hét coördinatiepunt dat een belangrijke bijdrage levert aan het verbeteren van niet medische ketenzorg.

Verbetering ketenzorg ouderen

Verwijshulp010 ontzorgt verwijzers in Rotterdam, Capelle aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel. Via een centraal telefoonnummer en via de centrale website kunnen huisartsen en ziekenhuizen zeven dagen in de week bij dit coördinatiepunt terecht. Verwijshulp010 inventariseert de, niet medische, hulpvraag en bemiddelt naar de juiste zorg in de regio. Doordat Verwijshulp010 beschikt over een real time overzicht van beschikbare zorgplaatsen bij alle ouderenzorgorganisaties in de regio, kan er snel geschakeld worden. Dit is belangrijk voor de patiënt, maar betekent tegelijkertijd dat verwijzers worden ontzorgd. Hiermee is de tijd dat een verwijzer voor een spoedplaatsing 10 telefoontjes naar verschillende zorgorganisaties moest plegen voorbij. De medewerkers van Verwijshulp010 kennen de zorgmarkt in de regio en doen er alles aan om een patiënt op de juiste manier te helpen. Hierbij kan ook worden gedacht aan het inzetten van thuiszorg of het regelen van hulpmiddelen.

Een unieke samenwerking!

Verwijshulp010 adviseert honderden huisartsen en 5 ziekenhuizen in de regio Rotterdam, die met spoed een plek zoeken voor patiënten die niet meer thuis kunnen blijven. Alleen al in het eerste jaar kwamen er zo’n 1.000 aanvragen binnen. Steeds meer weten verwijzers, zoals huisartsen en ziekenhuizen, hun weg te vinden naar Verwijshulp010 bij hun zoektocht naar een juiste oplossing voor hun patiënten. Tijdens de coronapandemie bood een crisisteam hen hulp bij het bemiddelen naar kortdurende zorg. Dit concept bleek een succes en werd doorontwikkeld, wat erin heeft geresulteerd dat er per 1 september 2022 een tweede team, team Kort Durende Zorg, van Verwijshulp010 aangesteld is. Dit team richt zich op het bemiddelen van alle kortdurende zorgvragen voor revalidatie of herstel vanuit de Rotterdamse Ziekenuizen naar de zorgcentra in de regio. De samenstelling van dit team is uniek. Het team bestaat uit vertegenwoordigers van alle ConForte zorgaanbieders en Rotterdamse ziekenhuizen.

Verwijshulp010 timmert verder aan de weg

Inmiddels heeft Verwijshulp010 aangetoond een schakel te zijn in het doorstroomproces van de patiënten en een significante bijdrage levert aan het ontzorgen van verwijzers. De multidisciplinaire samenwerking zorg ervoor dat de juiste zorgvorm zo snel mogelijk wordt ingezet. Verwijzers kunnen zich hierdoor concentreren op hun kerntaken en patiënten kunnen sneller worden geholpen aan een passende zorgoplossing. Uiteraard wordt er vanuit de organisatie continu gekeken naar verbetering en verdere ontwikkeling van Verwijshulp010. Het is dan ook goed nieuws te noemen dat Verwijshulp010 binnenkort uitgebreid zal worden met het team ‘Thuiszorg’. Dit team zal de centrale coördinatie van de thuiszorgaanvragen in de regio voor haar rekening gaan nemen. Momenteel zijn de ontwikkelingen hiervoor in volle gang.

Over ConForte:

ConForte is de brancheorganisatie van Rotterdamse zorgondernemers, waaronder Fundis, Laurens, Aafje, Lelie zorggroep, De Zellingen, De Vijverhof, Sonneburgh, Humanitas en Argos Zorggroep, Leger des Heils en Mob. De organisatie is gericht op verpleging, verzorging en thuiszorg in Rotterdam en bundelt kennis en ervaring en draagt zorg voor een krachtig netwerk.

ConForte behartigt belangen, signaleert knelpunten en doet oplossingsgerichte voorstellen. Daarnaast bevordert ConForte kennis, kwaliteit en deskundigheid en biedt het een platform voor informatie-uitwisseling en afstemming. ConForte faciliteert de samenwerking met andere sectoren en werkt aan een positieve beeldvorming met andere sectoren en anticipeert op veranderende wet- en regelgeving.

Verwijshulp010 is hét regionale coördinatiepunt voor verwijzers (Gemeente Rotterdam, Capelle a.d. IJssel, Krimpen a.d. IJssel). Binnen Conforte nemen aan Verwijshulp010 deel: Argos, de Zellingen, Laurens, Aafje, Humanitas, Fundis, Sonneburgh en Lelie Zorggroep. Verwijshulp010

www.verwijshulp.nl
010 899 0161