Samen zorg voor morgen

Zorg onder druk door vergrijzing – nieuwe oplossingen noodzakelijk

De samenwerkende Rotterdamse ouderenzorgorganisaties starten vandaag met een publiekscampagne ‘Samen zorgen voor morgen’. De grote uitdagingen in de langdurige zorg zijn een probleem van de hele samenleving. Alleen samen kunnen en moeten we tot oplossingen komen voor de zorg voor morgen, is daarom de inzet van de campagne.

De campagne is een initiatief van ConForte, de branchevereniging van de aanbieders van verpleeghuiszorg, wijkverpleging en thuiszorg in Rotterdam en omgeving.

Over 10 jaar is 20% van de Rotterdammers 65 jaar of ouder

Aanleiding voor de campagne is de druk op de ouderenzorg die explosief toeneemt en de komende jaren alleen maar verder zal groeien. De samenstelling van de inwoners van Rotterdam-Rijnmond verandert. Het aantal ouderen groeit. Over 10 jaar zal 20% van de Rotterdammers 65 jaar of ouder zijn. Gemiddeld worden we ook nog eens ouder. Tegelijkertijd hebben we te maken met een grote krapte op de arbeidsmarkt. De ouderenzorg staat voor grote uitdagingen. Steeds meer ouderen hebben straks zorg nodig, terwijl er niet genoeg medewerkers zijn. De vraag is dus: krijgen ouderen straks nog de zorg die zij nodig hebben? En krijgen we later zelf de zorg die we wensen?

De zorgkloof

Hendrik Jan van den Berg, één van de bestuurders binnen Conforte en in het dagelijks leven bestuursvoorzitter van Lelie zorggroep stelt: ”De krapper wordende arbeidsmarkt in combinatie met de vergrijzing en beschikbare huisvestingscapaciteit, om de extra groei op te vangen onder dezelfde omstandigheden, zorgt voor een disbalans tussen vraag en aanbod. Dat noemen we ook wel de zorgkloof. Dit maakt dat de vraag rijst hoe de zorg – ook in de toekomst – toegankelijk, betaalbaar en tegelijkertijd kwalitatief op niveau gehouden kan worden.”

We hebben iedereen nodig

Er is een gebrek aan zorgpersoneel. Hendrik Jan van den Berg: “Dit zorgt ervoor dat de zorg onder druk staat. Als we niets doen dan zal de zorg vastlopen. ConForte is van mening dat we nu moeten nadenken over de zorg van morgen, zodat deze passend, betaalbaar en bereikbaar is en blijft in de toekomst. Burgers, ouderen, familie, mantelzorgers, zorgaanbieders, zorgmedewerkers, gemeenten, zorgkantoren, zorgverzekeraars, woningcorporaties, bedrijven en maatschappelijke organisaties moeten samen optrekken om de zorgkloof zoveel mogelijk te dichten. Er is geen tijd te verliezen en de inzet van eenieder is nodig in verband met de uitdagingen en vraagstukken die er zijn op het gebied van zorg, “

Samen start nu!

ConForte start daarom de campagne ‘Samen zorgen voor morgen’. De campagne loopt van september tot en met december 2022. We zullen via verschillende media van ons laten horen. Met interviews op straat, portretvideo’s van onder andere zorgmedewerkers, mantelzorgers, cliënten en vrijwilligers brengen wij de zorg in beeld en praten wij over hoe men de zorg graag in de toekomst zou zien. Via social media via #samenzorgenvoormorgen vragen wij iedereen om na te denken over de zorg voor morgen. Op 30 oktober, de dag van de zorg voor morgen, vraagt ConForte via een uitzending aandacht op RTV Rijnmond voor dit onderwerp en wordt dit onderwerp met verschillende stakeholders besproken.

Samen doen is het nieuwe zorgen voor morgen! Heeft u ideeën neem dan contact met ons op via info@conforte.nl of 010 2650011.

Over ConForte:

ConForte is de brancheorganisatie van Rotterdamse zorgondernemers, waaronder Fundis, Laurens, Aafje, Lelie zorggroep, De Zellingen, De Vijverhof, Sonneburgh, Humanitas en Argos Zorggroep, Leger des Heils en Mob. De organisatie is gericht op verpleging, verzorging en thuiszorg in Rotterdam en bundelt kennis en ervaring en draagt zorg voor een krachtig netwerk.

ConForte behartigt belangen, signaleert knelpunten en doet oplossingsgerichte voorstellen. Daarnaast bevordert ConForte kennis, kwaliteit en deskundigheid en biedt het een platform voor informatie-uitwisseling en afstemming. ConForte faciliteert de samenwerking met andere sectoren en werkt aan een positieve beeldvorming met andere sectoren en anticipeert op veranderende wet- en regelgeving.