Om kwalitatief goede en zinvolle zorg te kunnen leveren, is het belangrijk dat medewerkers goed voor zichzelf kunnen zorgen. Of daartoe in staat worden gesteld. Ook moeten medewerkers fit genoeg zijn om het vaak zware werk te kunnen blijven doen. In het project Kwaliteitszorg met fitte medewerkers werken Aafje, Lelie, Argos en Cedrah samen aan vitaliteit en duurzame inzetbaarheid.

Fit maken en fit houden

Alle zorgaanbieders in de regio kampen met een hoog verzuim en dito uitstroom. ‘Daarom maken wij gezamenlijk werk van het fit maken en fit houden van medewerkers’, legt Jan Jaap Ensing uit. Jan Jaap is directeur Mens en Ontwikkeling bij Aafje en namens ConForte kartrekker van het project Kwaliteitszorg met fitte medewerkers. ‘Dat doen we door medewerkers te trainen en te coachen op kwaliteitsaspecten zoals medicatie, of het melden van incidenten. Daarnaast bieden we medewerkers interventies aan om goed voor zichzelf te leren zorgen. Bovendien helpen we medewerkers met specifiek financiële problematiek.’

Helpen én voorkomen

Bij Aafje zijn ze met name met dat laatste onderdeel voortvarend aan de slag gegaan. ‘Helaas heeft een deel van onze medewerkers financiële zorgen’, aldus Jan Jaap. Er zijn steeds meer medewerkers met een loonbeslag. Met onder andere de huidige hoge energierekeningen vrezen wij dat hun aantal alleen maar zal toenemen. Financiële zorgen trekken een zware wissel op medewerkers, wat gevolgen heeft voor de uitoefening van hun taken. Wij willen deze collega’s helpen, begeleiden en doorverwijzen. Onder andere door budgetcoaches in te zetten en financiële voorlichting te geven via het webinar Grip op je knip. Voor medewerkers met schulden, maar ook om te voorkomen dat ze daar mee te maken krijgen.’