Het aantal ouderen in Rotterdam groeit en steeds meer van hen kiezen ervoor om langer thuis te blijven wonen, zelfs wanneer ze meer intensieve zorg en ondersteuning nodig hebben. In samenwerking met Rotterdamse ouderenzorgorganisaties zet de gemeente zich in voor hoogwaardige integrale zorg aan huis. Deze zorg en ondersteuning worden geleverd vanuit diverse indicaties en financieringsvormen, zoals de Wmo, de Zvw en de Wlz. Ouderen die deze hulp nodig hebben, ervaren vaak een overlap of overgang tussen deze verschillende zorgindicaties. Dit maakt het aanvragen van hulp voor hen complex en kan vertragend werken doordat ze herhaaldelijk hun situatie moeten uitleggen op verschillende plekken.

Factoren zoals beginnende dementie, een beperkt ondersteunend netwerk of zorgmijdend gedrag maken deze situatie nog uitdagender. In de praktijk zien we dat een vertraging tussen de hulpvraag en de indicatiestelling kan resulteren in te late inzet van zorg en ondersteuning.

Om dit aan te pakken, is de gemeente Rotterdam een pilot gestart met het laten stellen van Wmo-indicaties door zorgprofessionals, met name in de Thuisplusflats. Deze zorgprofessionals zijn vaak al eerder betrokken bij de cliënten en hebben de benodigde expertise om de zorgbehoefte vast te stellen. Door deze pilot kunnen zij onderzoek doen en indicaties stellen voor de Wmo, wat zowel vriendelijker is voor de cliënten als efficiënter voor de betrokken professionals. We zijn verheugd om deze stap te zetten naar een betere en naadlozere zorgverlening aan onze oudere inwoners.

Download hier meer informatie