Rotterdamse huisartsen kunnen vanaf deze maand patiënten die met spoed VVT-zorg nodig hebben makkelijk én digitaal aanmelden voor acute zorgbemiddeling.

Deze mijlpaal is bereikt door een gezamenlijk initiatief van Rijnmond Dokters, RijnmondNet, ConForte, het Regionaal Coördinatiepunt VerwijsHulp010 en Zilveren Kruis. Er is een digitale koppeling gebouwd die het mogelijk maakt om gegevens van patiënten direct in het systeem van het Regionaal Coördinatiepunt VerwijsHulp010 te ontvangen. Tot nu toe waren nog handmatige tijdrovende handelingen van de huisarts nodig. Met de koppeling wordt een belangrijke stap voorwaarts gezet in de digitalisering van het verwijzingsproces binnen de zorgregio Rotterdam.

Domeinoverstijgende samenwerking

Gedurende bijna een jaar heeft een projectteam van ZorgDomein, Enovation POINT, RijnmondNet, Rijnmond Dokters en ConForte-VerwijsHulp010 intensief gewerkt aan de totstandkoming van deze complexe digitale koppeling. Het project benadrukt niet alleen de technische aspecten, maar ook de juridische en commerciële belangen die inherent zijn aan een samenwerking.

Lonneke Reitsma, projectleider RijnmondNet, licht toe: “Deze koppeling toont aan dat we regionaal in staat zijn om gezamenlijk een slimme, gedegen digitale infrastructuur op te zetten die gegevensuitwisseling sneller, veiliger én gemakkelijker maakt. We hebben niet alleen aandacht besteed aan de technische ontwikkeling, maar zijn ook aan de slag gegaan met de juridische kant om privacy, veiligheid en bescherming van gegevensuitwisseling te waarborgen. Samen met alle betrokken partijen hebben wij domeinoverstijgend een prachtige stap voorwaarts gezet in de richting van integrale zorg.”

Landelijke primeur met mogelijkheden voor andere regio’s

Caroline van Steenwijk, zorginkoper Zilveren Kruis, vult aan: “Een prachtige samenwerking! Deze digitale koppeling zorgt voor snel zicht op een lege plek en minder administratieve lasten voor de zorgverlener. Een duidelijk voorbeeld van digitalisering die de toegang tot zorg verbetert. Die ook bijdraagt aan een nog betere samenwerking tussen de zorgaanbieders en – niet onbelangrijk – waar andere regio’s ook van kunnen profiteren.”

Ervaringen

Leon Joanknecht, huisarts bij Rijnmond Dokters, beaamt de versterking van de samenwerking met VerwijsHulp010. Hij stelt dat huisartsen op dit moment weinig merken van de koppeling, maar dit zal in de toekomst veranderen. Het markeert een belangrijke stap richting een volledig gedigitaliseerde verwijzing met mogelijkheden voor verdere ontwikkeling, zoals bijvoorbeeld voor optimalisatie van verwijzen richting de Thuiszorg.

Irma Jeremiasse, manager VerwijsHulp010, en Raymond Dubbelt, informatiemanager Aafje, benoemen de innovatieve voordelen voor zorgverleners. Irma onderstreept dat de koppeling niet alleen administratieve lasten minimaliseert en de betrouwbaarheid van data verhoogt, maar ook de mogelijkheid biedt tot een digitale terugkoppeling (retourbericht) naar de verwijzer. Wat een cruciaal aspect is van het gehele proces. Er kan dus vanaf nu niet alleen efficiënter worden gewerkt, maar ook veiliger.

Koppeling is gebruiksklaar

Vanaf nu is de koppeling operationeel. Huisartsen kunnen patiënten via ZorgDomein verwijzen voor acute zorgbemiddeling, waarna de gegevens automatisch worden doorgezet naar het systeem van het Regionaal Coördinatiepunt Verwijshulp010. Voor meer informatie over hoe dit precies in zijn werk gaat, kunnen huisartsen de webpagina raadplegen.